Uslovi korišćenja/privatnosti

Uslovi korišćenja i Izjava o privatnosti

Dobrodošli na našu web stranicu!

Nudimo vam informacije i usluge vezane za našu kompaniju, brandove i proizvode. Osim toga, nudimo vam priliku da komunicirate sa nama. Želimo Vam informativnu i ugodnu posetu našoj web stranici.

Molimo pročitajte sledeće uslove i odredbe sa kojima se slažete koristeći našu stranicu: mi trajno zadržavamo sva prava koja se odnose na izgled i sadržaj ove web stranice. Kopiranje i preuzimanje web stranice ili njenih delova dopušteno je samo za ličnu upotrebu, osim ako vas pozovemo da radite drugačije. U svakom slučaju, javno ili komercijalno korišćenje našeg sadržaja ili njegovih delova je zabranjeno, osim ako imate našu izričitu dozvolu.

Zbog javnog pristupa i mogućnosti da sadržaj bude pod uticajem neovlašćenih trećih lica, korišćenje interneta je povezano s rizicima nad kojima nemamo kontrolu. Kada koristite internet, morate prihvatiti ove rizike. Ni pod kakvim uslovima ne može imati potraživanja prema nama zbog prihvatanja tog opšteg rizika. Kroz naše web stranice, ne smeteučestvovati u aktivnostima koje krše prava drugih, krše zakone ili propise ili ometati s drugima putem interneta i naše web stranice. Zadržavamo pravo uklanjanja postova, ili drugih informacija koje dolaze od vas na našim web stranicama, kada postoji razlog da verujemo da ona krše ta načela, bez pružanja objašnjenja.

Pažljivo biramo podatke koje stavljamo na raspolaganje. Mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost za tačnost informacija na našoj web stranici.Informacije i sadržaj služe isključivo za promotivne svrhe i nisu obavezujući. Takođe nismo napravili nikakve izjave koje se odnose na njegovo koriščenje ili bilo koje njihove posledice. To se odnosi i na druge web straniceili linkove koji se pojavljuju na našim stranicama.Odgovornost za spoljne sadržaje ograničena je zakonskim odredbama.Postavljanje linkova i hiperlinkova koji vode na naše web stranice ili bilo koji od njihovih sadržaja dopušteno je samo ako smo to prihvatili.

Ovi uslovi korišćenja usluga moraju biti u skladu sa austrijskim zakonom. Ekskluzivnu nadležnost za štetu zbog ili u vezi s korišćenjem naših usluga ima Innsbruck.

Zaštita podataka ima prioritet u Milford Tee Austria GmbH, a lični podaci su strogo poverljivi. U slučaju da smo primili podatke od vas (npr. e-mail adresa) na našoj web stranici, podaci će se koristiti samo u svrhe u koje smo je i zatražili od vas i neće biti podeljeni sa trećim stranama.

 

Kontakt   |   Štampanje   |   Mapa Sajta   |   Uslovi korišćenja/privatnosti Copyright © 2014 - Milford Tee Austria Gmbh